[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec


ผู้เขียน : นางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูน
23 เม.ย. 2561
การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูน
23 เม.ย. 2561
กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายคู่บุญ  ศกุนตนาค
4 เม.ย. 2561
ข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูน
30 มี.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สถานศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์โดยพร้อมเพรียงกัน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูน
30 มี.ค. 2561
แจ้งถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค.
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูน
27 มี.ค. 2561
ขอเชิญชวนรับชมพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูน
27 มี.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลานวัฒนธรรมราชมงคลสุวรรณภูมิ อยุธยา วาสุกรี
อ่านต่อ...

จำนวน 1 หน้า  
1


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เลขที่ 85 หมู่ที่ 5 ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์