[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง : ขอเชิญชวนรับชมพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12
ผู้เขียน : นางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูน
วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 268
Bookmark and Share


 🏫 กิจกรรมเด่น พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน (28มี.ค.61)

▶ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ "โครงการปลูกเมล่อน" รร.วังใหม่พัฒนา  สพป.ชัยภูมิ เขต 3
▶ กิจกรรมเด่นของ รร.อุดมดรุณี สพม.เขต 35
▶ โครงการ English for All รร.บ้านพานสหราษฎร์บำรุง สพป.สกลนคร เขต 1
▶ ห้องเรียนดนตรี รร.มัธยมวัดหนองแขม สพม.เขต 1
▶ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
▶ โรงเรียนปลอดขยะ รร.บ้านเวียงหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3
▶ การใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอน รร.ดงเจนวิทยาคม สพม.เขต 36


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 23 เม.ย. 2561
     กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 23 เม.ย. 2561
     ข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 4 เม.ย. 2561
     ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สถานศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์โดยพร้อมเพรียงกัน 30 มี.ค. 2561
     แจ้งถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค. 30 มี.ค. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เลขที่ 85 หมู่ที่ 5 ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์