[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง : แจ้งถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค.
ผู้เขียน : นางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูน
วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 224
Bookmark and Share


 สำนักงาน สกสค. จังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค. เนื่องจากค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพมาเป็นเวลานานเกินกว่า 3  เดือนขึ้นไป    ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ  และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550  ข้อ 15   และหากสมาชิก ช.พ.ค . จะกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ตามเดิม  สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง  ณ  สำนักงาน สกสค. จังหวัดนนทบุรี   หรือติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานสวัสดิการและสวัสดิภาพ  โทร. 0 2583 4984   โทรสาร. 0 2583 4983   ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 23 เม.ย. 2561
     กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 23 เม.ย. 2561
     ข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 4 เม.ย. 2561
     ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สถานศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์โดยพร้อมเพรียงกัน 30 มี.ค. 2561
     แจ้งถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค. 30 มี.ค. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เลขที่ 85 หมู่ที่ 5 ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์